2024-03-01

Utbildning i Stockholm

Ala har i två dagar varit uppe i Stockholm på Björn Lundéns bokföringskurs.
En väldigt givande kurs där vi bland annat fått fördjupande kunskaper om periodiseringar och avstämningar av balansrapporter. Kursen ger färdigheter för att kunna göra förarbetet som krävs för bokslut.