2022-12-14

Välkommen Rebecca!

Nu har vi utökat personalstyrkan ytterligare.

Rebecca kommer från redovisningsbranschen med inriktning på bostadsrättsföreningar och bolag inom kulturbranschen.
Välkommen Rebecca!